مشاهده همه 18 نتیجه

نمایش اسلایدبار
نمایش 9 24 36

ساعت اندیکاتور لینکز کد 01-804 گستره 0.8-0 میلی متر

897,600 تومان

ساعت اندیکاتور لینکز کد 01-805 گستره 0.2-0 میلی متر

1,126,400 تومان

کولیس ارتفاع سنج لینکز کد 09-609 گستره 500-0 میلی متر

4,910,400 تومان

کولیس ساعتی لینکز کد 03-604 گستره 300-0 میلیمتر

2,281,400 تومان

کولیس لینکز کد 01-603A گستره500-0 میلی متر

4,225,760 تومان

کولیس ورنیه لینکز کد 05-602 گستره 300-0 میلی متر

1,668,040 تومان

میکرومتر خارج سنج دیجیتال لینکز کد 04-727 گستره 100-75 میلی متر

2,818,605 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 02-701 گستره 50-25 میلی متر

748,000 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 02-702 گستره 50-25 میلی متر

1,141,351 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 03-701 گستره 75-50 میلی متر

897,600 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 03-702 گستره 75-50 میلی متر

1,137,858 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 03-703 گستره 225-200 میلی متر

2,244,000 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 04-701 گستره 100-75 میلی متر

972,400 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 04-702 گستره 100-75 میلی متر

1,257,687 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 04-703 گستره 250-225 میلی متر

2,318,800 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 05-701 گستره 125-100 میلی متر

1,122,000 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 05-703 گستره 275-250 میلی متر

2,618,000 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 06-701 گستره 150-125 میلی متر

1,271,600 تومان