مشاهده همه 18 نتیجه

نمایش اسلایدبار
نمایش 9 24 36

ساعت اندیکاتور لینکز کد 01-804 گستره 0.8-0 میلی متر

1,200,000 تومان

ساعت اندیکاتور لینکز کد 01-805 گستره 0.2-0 میلی متر

1,280,000 تومان

کولیس ارتفاع سنج لینکز کد 09-609 گستره 500-0 میلی متر

6,500,000 تومان

کولیس ساعتی لینکز کد 03-604 گستره 300-0 میلیمتر

3,150,000 تومان

کولیس لینکز کد 01-603A گستره500-0 میلی متر

5,100,000 تومان

کولیس ورنیه لینکز کد 05-602 گستره 300-0 میلی متر

2,350,000 تومان

میکرومتر خارج سنج دیجیتال لینکز کد 04-727 گستره 100-75 میلی متر

3,900,000 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 02-701 گستره 50-25 میلی متر

990,000 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 02-702 گستره 50-25 میلی متر

1,350,000 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 03-701 گستره 75-50 میلی متر

1,200,000 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 03-702 گستره 75-50 میلی متر

148,500 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 03-703 گستره 225-200 میلی متر

3,000,000 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 04-701 گستره 100-75 میلی متر

1,300,000 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 04-702 گستره 100-75 میلی متر

1,681,400 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 04-703 گستره 250-225 میلی متر

2,318,800 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 05-701 گستره 125-100 میلی متر

1,500,000 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 05-703 گستره 275-250 میلی متر

3,350,000 تومان

میکرومتر خارج سنج لینکز کد 06-701 گستره 150-125 میلی متر

1,590,000 تومان